ערדום גאה בלקוחותיה הרבים. להלן מדגם מייצג של תחומי העיסוק המגוונים