תוכנה לתעבורת מסרים בין חברת ההובלה לנמלי אשדוד, חיפה, אוברסיז, מסוף 207 וקונטרם.

התוכנה תומכת במגוון רחב של סוגי מסרים כגון: קבלת מכולת יבוא, הוצאת מכולת יצוא, מטען כללי, קבלה והוצאת מכולה ריקה וכו'.

התוכנה משתדרגת ותומכת  במסרים נוספים, בהתאם להנחיות חברת נמלי ישראל. התוכנה תומכת בהצטרפות של מסופי מכולות נוספים.

התוכנה יכולה לעבוד גם במצב של ריבוי משתמשים בתוכנה.

נמל-סדרן

מערכת התומכת ביצירת משימה בסדרן ממסר המתקבל בתוכנת הנמל. בנוסף תומכת ב"קשירת מסר נמל" למשימה קיימת בסדרן.

המערכת שולחת מסר לנמל מתוך משימה בסדרן.

המערכת תומכת בקבלה ושליחת מסרים מתוך הנמל והסדרן לכל מסופי המכולות - נמלי אשדוד, חיפה, אוברסיז, מסוף 207 וקונטרם. התוכנה משתדרגת ותומכת במסרים נוספים, בהתאם להנחיות חברת נמלי ישראל. התוכנה תומכת בהצטרפות של מסופי מכולות נוספים.

התוכנה יכולה לעבוד גם במצב של ריבוי משתמשים בתוכנה.